Stichting Deeltijd Opleidingen (SDO)

Functiegericht opleiden en loopbaangericht ontwikkelen om duurzaam te functioneren binnen onze moderne samenleving


7 september 2018

27 september 2018 Start HBO Associate degree Retailmanagement

De HBO Associate degree opleiding Retailmanagement is binnen Hogeschool SDO ingebedbinnen de HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde. Dit biedt de deelnemers de mogelijkheidom na afronding van deze Associate degree opleiding naadloos door te studeren voor hetHBO-bachelor getuigschrift Business Administration (BBA).Deze opleiding wordt verzorgd als blended learning opleiding in de deeltijd of duale variant.Dit impliceert de volgende kenmerken:- E-learning: studenten werken zelfstandig aan de zogenaamde theoretische thema’sen worden daarbij ondersteund door online oefenopgaven. Degelijke vakken wordenafgerond met een theoretisch multiple choice tentamen.- Social learning: regelmatig vinden sociale contactmomenten plaats. Ten eersteklassikaal, waardoor de studenten aan de hand van interactieve werkvormen deopgedane kennis kunnen toepassen in een veilige leeromgeving. Ten tweede vindencontactmomenten plaats tussen de individuele studenten en de docenten en coachesvan Hogeschool SDO.De oprichting stelt de deelnemers in staat om de context en situaties in organisatiesadequaat te duiden en analyseren; de complexiteit van hun omgeving in te schatten en teweten hoe hier het best op gereageerd kan worden; welke structuur effectief aansluit; welkeleiderschapsstijl het best past, welk type strategie en innovaties nodig zijn; hoe ze met hunverworven kennis en vaardigheden mensen aan zich weten te binden, te motiveren en teinspireren; hoe bedrijfskritische problemen opgelost en ongewenste situaties verbeterdkunnen worden en dus ook hoe ze de performance van hun organisatie kunnen verbeteren.Zo doende biedt de aanpak van Hogeschool SDO toegevoegde waarde voor deelnemers endiens organisaties. De deelnemers verdiepen en verbreden hun capaciteiten zodanig dat huntoegevoegde waarde binnen de eigen organisatie toeneemt.- Deelnemers ervaren een waardeontwikkeling die zich kan vertalen in een beterepositie en /of betere arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd groeien hun kansen op dearbeidsmarkt (employability). Meerdere malen hebben deelnemers teruggegevendat zij ‘dingen hebben geleerd die zij graag jaren eerder hadden willen weten’, of:‘waar ik de rest van mijn leven dankbaar voor ben!’- Bedrijven ervaren meerderen voordelen. Door te investeren in hun medewerkersdragen zij bij aan de lerende organisatie. Doordat bovendien de deelnemersbedrijfskritische situaties aanpakken en oplossen ondervinden ze regelmatigconstructieve impulsen voor performance verbetering. Organisaties ervaren depositieve effecten van medewerkers die investeren in hun carrière en die dagelijkshun meerwaarde tonen tijdens werkoverleg en in het uitoefenen van hun functies.Kijk bij Downloads voor de flyer en uitgebreide toelichting van 'HBO Associate degree(Ad) Retailmanagement'.Indien u belangstelling heeft voor deze opleiding, neem dan contact op metHogeschool SDO, telefonisch via het nummer 085-1303530, per e-mail info@sdo-opleidingen.nl of via onderstaand reactieformulier.

Lees meer »
6 september 2018
1 juli 2018

Nieuwe Voorzitter van Bestuur: Drs. Marcel van Marrewijk

De stappen volgden elkaar snel op: eerst docent, daarna lector en vanaf 1 juli 2018 is Marcel van Marrewijk bestuurder van Hogeschool SDO. Hij is formeel voorzitter, maar werkt als decaan aan de doorontwikkeling van alle opleidingen zodat deze beter aansluiten op de snel veranderende ontwikkelingen in de economie en de maatschappij.Vanuit zijn visie als lector moderne bedrijfskunde bouwt hij aan een business school die de transformatie van werkenden tot adequaat functionerende professionals en ‘change agents’ ondersteunt. Hierdoor kunnen hun werkgevers de transformatie naar een toekomstbestendige organisatievorm effectiever tot stand brengen.

Lees meer »
27 april 2017

Welkom bij Hogeschool SDO

Hogeschool SDO (Stichting Deeltijd Opleidingen)  biedt flexibele HBO opleidingen aan voor volwassenen binnen het bedrijfskundige domein. Dat vindt plaats in de vorm van leren en werken met als doel een aantrekkelijke ontwikkelroute te bieden naar een HBO niveau.

Naast programma’s voor bedrijven en instellingen biedt Hogeschool SDO flexibele open programma’s op het gebied van HBO Bachelor Bedrijfskunde en 5 HBO Associate degree opleidingen (Ad) en korte leergangen.

De kenmerken van de opleidingen van Hogeschool SDO zijn:

  • Onderwijs specifiek gericht op volwassenen die in de beroepspraktijk werkzaam zijn.
  • Stapsgewijze en flexibele aanpak.
  • Onderwijs gericht op toepassing van "Student centered learning"
  • Hbo leergangen, Hbo Associate degree- en Hbo Bachelor opleidingen met wettelijk erkende certificering.
  • Maatwerk voor bedrijven en individuen
  • Officieel erkend door het Ministerie van OCW  als rechtspersoon voor hoger onderwijs.