27 september 2018 Start HBO Associate degree Retailmanagement

Gepubliceerd op 7 september 2018 om 09:16

De HBO Associate degree opleiding Retailmanagement is binnen Hogeschool SDO ingebed
binnen de HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde. Dit biedt de deelnemers de mogelijkheid
om na afronding van deze Associate degree opleiding naadloos door te studeren voor het
HBO-bachelor getuigschrift Business Administration (BBA).

Deze opleiding wordt verzorgd als blended learning opleiding in de deeltijd of duale variant.
Dit impliceert de volgende kenmerken:

- E-learning: studenten werken zelfstandig aan de zogenaamde theoretische thema’s
en worden daarbij ondersteund door online oefenopgaven. Degelijke vakken worden
afgerond met een theoretisch multiple choice tentamen.
- Social learning: regelmatig vinden sociale contactmomenten plaats. Ten eerste
klassikaal, waardoor de studenten aan de hand van interactieve werkvormen de
opgedane kennis kunnen toepassen in een veilige leeromgeving. Ten tweede vinden
contactmomenten plaats tussen de individuele studenten en de docenten en coaches
van Hogeschool SDO.

De oprichting stelt de deelnemers in staat om de context en situaties in organisaties
adequaat te duiden en analyseren; de complexiteit van hun omgeving in te schatten en te
weten hoe hier het best op gereageerd kan worden; welke structuur effectief aansluit; welke
leiderschapsstijl het best past, welk type strategie en innovaties nodig zijn; hoe ze met hun
verworven kennis en vaardigheden mensen aan zich weten te binden, te motiveren en te
inspireren; hoe bedrijfskritische problemen opgelost en ongewenste situaties verbeterd
kunnen worden en dus ook hoe ze de performance van hun organisatie kunnen verbeteren.

Zo doende biedt de aanpak van Hogeschool SDO toegevoegde waarde voor deelnemers en
diens organisaties. De deelnemers verdiepen en verbreden hun capaciteiten zodanig dat hun
toegevoegde waarde binnen de eigen organisatie toeneemt.

- Deelnemers ervaren een waardeontwikkeling die zich kan vertalen in een betere
positie en /of betere arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd groeien hun kansen op de
arbeidsmarkt (employability). Meerdere malen hebben deelnemers teruggegeven
dat zij ‘dingen hebben geleerd die zij graag jaren eerder hadden willen weten’, of:
‘waar ik de rest van mijn leven dankbaar voor ben!’
- Bedrijven ervaren meerderen voordelen. Door te investeren in hun medewerkers
dragen zij bij aan de lerende organisatie. Doordat bovendien de deelnemers
bedrijfskritische situaties aanpakken en oplossen ondervinden ze regelmatig
constructieve impulsen voor performance verbetering. Organisaties ervaren de
positieve effecten van medewerkers die investeren in hun carrière en die dagelijks
hun meerwaarde tonen tijdens werkoverleg en in het uitoefenen van hun functies.

Kijk bij Downloads voor de flyer en uitgebreide toelichting van 'HBO Associate degree
(Ad) Retailmanagement'.

Indien u belangstelling heeft voor deze opleiding, neem dan contact op met
Hogeschool SDO, telefonisch via het nummer 085-1303530, per e-mail info@sdo-
opleidingen.nl of via onderstaand reactieformulier.


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.