Downloads


U kunt hieronder de  informatie brochures van Hogeschool SDO downloaden:

Algemene brochure Hogeschool SDO
Studiegids HBO Ad Retailmanagement 2018-2019
Rooster HBO Ad Retailmanagement 2018-2019
Flyer HBO Associate degree (Ad) Management in de Zorg
Uitgebreide toelichting HBO opleiding Ad Management in de Zorg
Boek Succesvol organiseren in de zorg
Voucherregeling vraagfinanciering Ministerie van Onderwijs
Tarievenlijst Hogeschool SDO met ingang van 1 sept 2017

Meer informatie over de in de flyer genoemde vouchers vindt u in bijgaande regeling en besluit:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037056/2016-09-09
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-146.html