LECTORAAT

De twee lectores van Hogeschool SDO geven invulling aan de meervoudige taakstelling van het lectoraat, door...

» kennisontwikkeling, onder meer door onderzoek;

» kenniscirculatie van en naar de praktijk;

» professionalisering van docenten;

» vertaling van kennisontwikkeling naar het curriculum.

Marcel van Marrewijk

Jan Rouma


Met ingang van 1 september 2017 is Marcel van Marrewijk benoemd tot lector moderne bedrijfskunde bij Hogeschool SDO.

De lector ontwikkelt het curriculum van moderne bedrijfskunde. Hij profileert dit kennisgebied in het werkveld dat in toenemende mate functioneert in een complexe omgeving.
De kennisontwikkeling vanuit het lectoraat wordt toegankelijk gemaakt in de verschillende, veelal innovatieve onderwijsvormen van Hogeschool SDO. De brede thematiek van het lectoraat moderne bedrijfskunde is gericht op een open samenwerking met diverse experts.


Met ingang van 1 oktober 2017 is Jan Rouma benoemd tot lector onderzoeksvaardigheden bij Hogeschool SDO.

De lector ontwikkelt het curriculum van Onderzoekmethoden. Door onderzoekstechnieken, vaardigheden en methoden in te passen in de praktijk van het oplossen en adviseren van bedrijfskundige problemen, krijgen de onderzoeksvaardigheden een  plaats in het werk van alle dag. 
De kennisontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden is gericht op het kritisch onderzoeken en een kritische houding naar het eigen werk.