Opleidingenoverzicht

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze opleidingen. De opleidingen zijn ingericht met zowel contactonderwijs (deeltijd) als blended learning (combinatie van online learning en individuele en groepsgewijze begeleiding tijdens de contactbijeenkomsten).

HBO-Basisopleidingen

De HBO-basisopleidingen bieden een afgebakend programma met de kern rond bepaalde onderwerpen. Deze basisopleidingen zijn er op gericht dat u in één jaar in combinatie met erkenning van elders verworven kennis en vaardigheden het propedeutisch getuigschrift van de bacheloropleiding HBO Bedrijfskunde kunt behalen.  Nadat u de basisopleiding heeft afgerond kunt u doorstuderen om binnen één jaar een Associate degree getuigschrift kunt behalen van een van de vijf geaccrediteerde Associate degree programma's van Hogeschool SDO:

» Basisopleiding Bedrijfskundig Management met propedeutisch getuigschrift
» Basisopleiding Retailmanagement met propedeutisch getuigschrift
» Basisopleiding Management in de Zorg met propedeutisch getuigschrift
» Basisopleiding Informatiemanagement met propedeutisch getuigschrift
» Basisopleiding Personeelsplanning met propedeutisch getuigschrift (in samenwerking Dehora)
» Basisopleiding Leanmanagement met propedeutisch getuigschrift (in samenwerking met VOAA, the improvement partner)
» Basisopleiding Salarisadministrateur met propedeutisch getuigschrift

HBO à la carte: stel zelf uw leergang samen

Juist om meer gericht op maat invulling te geven aan organisatievraagstukken heeft SDO Opleidingen in samenwerking met Hogeschool SDO het concept HBO à la carte ontwikkeld. Dit betekent dat SDO Opleidingen een aantal bedrijfskundige HBO-modules verzorgt die gecombineerd kunnen worden met de leerweg onafhankelijke toetsing van Hogeschool SDO die een eigen compacte leergang vormen. U kiest daarin zelf uw modules, zoals bijvoorbeeld leidinggeven, communicatie, of verandermanagement. U kunt zo kort en kernachtig opleiden waarmee verder gestudeerd kan worden naar een erkend certificaat of getuigschrift. Door deelname aan deze leergangen kunt u versneld doorstuderen naar de HBO Associate degree en/of de HBO Bachelor degree.


HBO Associate degree

HBO Associate degree is een officieel erkend tweejarig HBO-diploma. Het biedt een interessante toegevoegde waarde, juist omdat u na 2 jaar al een erkend HBO-diploma behaalt met de doorstroommogelijkheid naar HBO Bachelor in nog eens 2 jaar. Uiteraard kunnen ook hier delen van worden samengesteld, omdat de opbouw volledig modulair is.

» HBO Associate degree Bedrijfskunde

» HBO Associate degree Payroll professional

» HBO Associate degree Retailmanagement

» HBO Associate degree Improvement analist

» HBO Associate degree Management in de zorg

 

Uitgebreidere beschrijvingen van onze opleidingen kunt u downloaden op de pagina "downloads".