Over Hogeschool SDO

Stichting Deeltijd Opleidingen is officieel erkend door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap en biedt NVAO-geaccrediteerde HBO opleidingen voor Associate degree en Bachelor. Het specialisme van Hogeschool SDO ligt op het terrein van het inrichten van flexibele leertrajecten gebaseerd op het principe van "student centered learning" veelal in combinatie met leerweg onafhankelijke toetsing binnen het bedrijfskundige domein ten behoeve van werkenden en de organisaties waarbinnen men functioneert. De opzet is gebaseerd op het principe van een Leven Lang Leren binnen het wettelijk erkend onderwijs (WHW) dat gebaseerd is op het 70:20:10 leermodel. Hierdoor is het leren afgestemd op de behoefte van het individu en de organisatie waar men werkzaam is. Gefundeerde kennis, verbreding op een stevig niveau en wettelijk erkende toetsing en kwalificering van de ontwikkelde competenties. Het resulteert samen vanuit deze functie- en taak gerichte ontwikkelprogramma's tot een duurzaam kunnen functioneren in onze steeds veranderende samenleving. 

NRTO

SDO Opleidingen is aangesloten bij de NRTO. De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

Hogeschool SDO is gebonden aan de algemene voorwaarden en de gedragsregels zoals die door de NRTO zijn opgesteld.
De onderwijs- en examenregeling van onze erkende opleidingen zijn op te vragen via info@sdo-opleidingen.nl.

Heeft u een klacht? U kunt via info@sdo-opleidingen.nl de klachtenprocedure ontvangen.

 

Student centered learning en het 70:20:10 trainingsmodel op basis waarvan Hogeschool SDO de opleidingen vorm geeft